Project 2

Renovatie van vakwerkgevel. Vervangen van Eiken constructiebalk op traditionele wijze met Eiken pen- en gat verbinding. Stijl en regelwerk is met een houten pen, toognagel genoemd geborgd zodat de verbinding niet meer uit elkaar kan. de vakken zijn weer gevuld met metselsteen als bij bestaande situatie. Dakaansluiting lager gelegen pannendak vervangen door nieuw lood aan te brengen. Bestaande windveer vervangen en een zinken deklijst plaatsen op kopplank.